Sadri Christian song Lyrics

 1. Khushi Rijhe Gawa Re
 2. Awa Bhai Bahin Maan
 3. Sheeth Pani Leike
 4. Kaha Jabo Prabhu Moi
 5. Yeshu Ker Piche Chail Awa Ho
 6. Jeewan Jaalmai Toi
 7. Dil Mor Deike Hosanna Gaike
 8. Jhimir Jhita Pani Barsaye
 9. Bihan Bera Jekhan Sooraj
 10. Bhej Mokhe Yeshu
 11. Tukur Tukur
 12. Jiwana Jaalmai Toi
 13. Asara dele prabhu mokhe
 14. Nauka Upare Ishu Neendai Gele
 15. Dahar Prabhu Nee Disela
 16. Manowa Jonom Lile Ekodin